Pokaż szkolenia:

WSZYSTKIE

TYLKO HANDLOWE

TYLKO MENEDŻERSKIE

TYLKO OSOBISTE


Założenia organizacyjne

czas trwania szkolenia: 09.00-17.00

maksymalna ilość osób w grupie: 8


Cena obejmuje

udział w szkoleniu,

materiały szkoleniowe,

przerwy kawowe,

obiad,

dyplom ukończenia szkolenia,

konsultacje telefoniczne i mailowe w okresie 1 miesiąca od zakończenia szkolenia


Rabaty

15% przy zgłoszeniu do 10 dni przed szkoleniem

15% przy zgłoszeniu dwóch (i więcej) osób z jednej firmy

rabaty nie sumują się

Aktualne szkolenia otwarte

Negocjacje w biznesie. Kluczowe zasady i techniki negocjacyjne w praktyce.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Warszawa

06.04.2020

Katowice

16.04.2020

Poznań

20.04.2020

Wrocław

13.05.2020

Kraków

20.05.2020

Poznań

27.05.2020

Warszawa

03.06.2020

Katowice

09.06.2020

Kraków

24.06.2020

Wrocław

15.07.2020

Kraków

22.07.2020

Poznań

29.07.2020

Katowice

10.08.2020

Warszawa

24.08.2020

Kraków

07.09.2020

Poznań

16.09.2020

Wrocław

28.09.2020

Katowice

14.10.2020

Wrocław

21.10.2020

Warszawa

26.10.2020

Poznań

11.11.2020

Katowice

18.11.2020

Kraków

23.11.2020

Wrocław

30.11.2020

Obsługa trudnego klienta. Trening radzenia sobie z obiekcjami oraz negatywnymi emocjami klientów.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Poznań

30.03.2020

Kraków

08.04.2020

Wrocław

22.04.2020

Katowice

04.05.2020

Warszawa

06.05.2020

Wrocław

27.05.2020

Kraków

03.06.2020

Poznań

15.06.2020

Kraków

01.07.2020

Warszawa

06.07.2020

Wrocław

13.07.2020

Katowice

12.08.2020

Poznań

18.08.2020

Kraków

09.09.2020

Wrocław

14.09.2020

Warszawa

28.09.2020

Katowice

12.10.2020

Poznań

21.10.2020

Wrocław

04.11.2020

Kraków

09.11.2020

Warszawa

25.11.2020

Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Wrocław

30.03.2020

Kraków

22.04.2020

Warszawa

05.05.2020

Katowice

18.05.2020

Kraków

01.06.2020

Wrocław

15.06.2020

Warszawa

01.07.2020

Katowice

20.07.2020

Wrocław

27.07.2020

Poznań

04.08.2020

Katowice

24.08.2020

Warszawa

07.09.2020

Wrocław

15.09.2020

Katowice

21.09.2020

Katowice

07.10.2020

Wrocław

19.10.2020

Warszawa

27.10.2020

Poznań

03.11.2020

Katowice

16.11.2020

Telefoniczna sprzedaż produktów i usług.

1 dzień, 8 h 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Kraków

06.04.2020

Poznań

23.04.2020

Warszawa

05.05.2020

Katowice

06.05.2020

Wrocław

12.05.2020

Kraków

10.06.2020

Poznań

17.06.2020

Wrocław

24.06.2020

Katowice

21.07.2020

Warszawa

30.07.2020

Poznań

03.08.2020

Wrocław

17.08.2020

Kraków

27.08.2020

Katowice

03.09.2020

Warszawa

09.09.2020

Wrocław

30.09.2020

Kraków

06.10.2020

Katowice

13.10.2020

Poznań

21.10.2020

Wrocław

11.11.2020

Kraków

25.11.2020

Warszawa

26.11.2020

Psychologia sprzedaży. Wywieranie wpływu na decyzje zakupowe klienta

1 dzień, 8h, 9.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Poznań

01.04.2020

Katowice

16.04.2020

Warszawa

04.05.2020

Kraków

26.05.2020

Wrocław

28.05.2020

Katowice

10.06.2020

Poznań

17.06.2020

Kraków

29.06.2020

Warszawa

08.07.2020

Wrocław

16.07.2020

Poznań

03.08.2020

Katowice

08.08.2020

Kraków

03.09.2020

Warszawa

10.09.2020

Wrocław

17.09.2020

Katowice

05.10.2020

Poznań

20.10.2020

Kraków

26.10.2020

Warszawa

19.11.2020

Wrocław

23.11.2020

Zarządzanie zespołem. Techniki i narzędzia menedżera

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

Wrocław

24.06.2020

Warszawa

08.07.2020

Kraków

20.07.2020

Wrocław

29.07.2020

Poznań

05.08.2020

Katowice

24.08.2020

Kraków

02.09.2020

Warszawa

09.09.2020

Wrocław

30.09.2020

Katowice

05.10.2020

Poznań

19.10.2020

Wrocław

16.11.2020

Warszawa

23.11.2020

Kraków

07.12.2020

Zarządzanie konfliktem. Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

Motywowanie podległego zespołu.

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

Zarządzanie czasem. Jak zwiększyć efektywność osobistą?

1 dzień, 8 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Katowice

15.04.2020

Katowice

15.04.2020

Poznań

22.04.2020

Kraków

06.05.2020

Kraków

06.05.2020

Warszawa

07.05.2020

Warszawa

07.05.2020

Wrocław

11.05.2020

Wrocław

11.05.2020

Poznań

26.05.2020

Katowice

01.06.2020

Katowice

01.06.2020

Trening asertywności oraz radzenia sobie z tzw. "trudnymi ludźmi"

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Poznań

30.03.2020

Warszawa

08.04.2020

Kraków

20.04.2020

Wrocław

28.04.2020

Poznań

11.05.2020

Katowice

18.05.2020

Warszawa

04.06.2020

Wrocław

17.06.2020

Kraków

08.07.2020

Poznań

15.07.2020

Wrocław

03.08.2020

Warszawa

24.08.2020

Kraków

26.08.2020

Poznań

14.09.2020

Katowice

23.09.2020

Warszawa

06.10.2020

Wrocław

21.10.2020

Kraków

26.10.2020

Poznań

18.11.2020

Katowice

25.11.2020

Kraków

07.12.2020

Wrocław

15.12.2020

Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

1 dzień, 8h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Wrocław

15.04.2020

Katowice

27.04.2020

Kraków

07.05.2020

Poznań

12.05.2020

Wrocław

25.05.2020

Warszawa

02.06.2020

Katowice

08.06.2020

Poznań

09.07.2020

Wrocław

13.07.2020

Poznań

14.07.2020

Katowice

23.07.2020

Warszawa

25.08.2020

Warszawa

28.08.2020

Kraków

31.08.2020

Wrocław

14.09.2020

Poznań

17.09.2020

Poznań

17.09.2020

Katowice

01.10.2020

Kraków

08.10.2020

Wrocław

20.10.2020

Warszawa

28.10.2020

Poznań

05.11.2020

Katowice

18.11.2020

Katowice

03.12.2020

Wrocław

14.12.2020

Kraków

17.12.2020

Inteligencja emocjonalna (EQ): zarządzanie emocjami.

2 dni, 16h, 09-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Poznań

01.04.2020

Katowice

28.04.2020

Wrocław

11.05.2020

Kraków

27.05.2020

Warszawa

01.06.2020

Poznań

15.06.2020

Katowice

23.06.2020

Kraków

06.07.2020

Kraków

07.07.2020

Wrocław

14.07.2020

Wrocław

14.07.2020

Poznań

27.07.2020

Kraków

12.08.2020

Warszawa

26.08.2020

Warszawa

26.08.2020

Katowice

09.09.2020

Wrocław

16.09.2020

Poznań

29.09.2020

Warszawa

07.10.2020

Kraków

12.10.2020

Wrocław

29.10.2020

Poznań

03.11.2020

Katowice

09.11.2020

Warszawa

24.11.2020

Wrocław

02.12.2020

Kraków

09.12.2020

Skuteczna komunikacja interpersonalna.

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Wrocław

01.04.2020

Kraków

06.04.2020

Poznań

13.05.2020

Katowice

20.05.2020

Wrocław

26.05.2020

Warszawa

03.06.2020

Kraków

08.06.2020

Etyczne wywieranie wpływu na ludzi. Jak przekonywać innych do naszych pomysłów i propozycji?

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Poznań

01.04.2020

Katowice

07.04.2020

Kraków

15.04.2020

Wrocław

12.05.2020

Warszawa

18.05.2020

Kraków

03.06.2020

Poznań

08.06.2020

Wrocław

15.06.2020

Katowice

22.06.2020

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Warszawa

08.04.2020

Wrocław

15.04.2020

Poznań

20.04.2020

Warszawa

04.05.2020

Kraków

06.05.2020

Katowice

20.05.2020

Wrocław

09.06.2020

Poznań

17.06.2020

Kraków

22.06.2020

Budowanie stabilnego poczucia własnej wartości.

1 dzień, 8h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Kraków

16.04.2020

Wrocław

30.04.2020

Warszawa

07.05.2020

Kraków

28.05.2020

Wrocław

01.06.2020

Katowice

25.06.2020

Wrocław

14.07.2020

Kraków

20.07.2020

Poznań

28.07.2020

Katowice

11.08.2020

Warszawa

26.08.2020

Kraków

24.09.2020

Wrocław

30.09.2020

Poznań

01.10.2020

Katowice

12.10.2020

Warszawa

29.10.2020

Poznań

03.11.2020

Wrocław

09.11.2020

Kraków

16.11.2020