Pokaż szkolenia:

WSZYSTKIE

TYLKO HANDLOWE

TYLKO MENEDŻERSKIE

TYLKO OSOBISTE


Założenia organizacyjne

czas trwania szkolenia: 09.00-17.00

maksymalna ilość osób w grupie: 8


Cena obejmuje

udział w szkoleniu,

materiały szkoleniowe,

przerwy kawowe,

obiad,

dyplom ukończenia szkolenia,

konsultacje telefoniczne i mailowe w okresie 1 miesiąca od zakończenia szkolenia


Rabaty

15% przy zgłoszeniu do 10 dni przed szkoleniem

15% przy zgłoszeniu dwóch (i więcej) osób z jednej firmy

rabaty nie sumują się

Aktualne szkolenia otwarte

NEGOCJACJE W BIZNESIE. Kluczowe zasady i techniki negocjacyjne w praktyce.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Kraków

26.03.2018

Wrocław

28.03.2018

Katowice

10.04.2018

Warszawa

12.04.2018

Kraków

23.04.2018

Katowice

10.05.2018

Poznań

17.05.2018

Wrocław

23.05.2018

Warszawa

04.06.2018

Kraków

04.06.2018

Katowice

21.06.2018

Wrocław

25.06.2018

Poznań

03.07.2018

Katowice

12.07.2018

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA. Trening radzenia sobie z obiekcjami oraz negatywnymi emocjami klientów.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Kraków

26.03.2018

Wrocław

28.03.2018

Katowice

19.04.2018

Wrocław

26.04.2018

Warszawa

17.05.2018

Kraków

21.05.2018

Poznań

23.05.2018

Wrocław

29.05.2018

Katowice

18.06.2018

SKUTECZNY HANDLOWIEC. Od nawiązania kontaktu do finalizacji sprzedaży.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Wrocław

27.03.2018

Warszawa

04.04.2018

Wrocław

19.04.2018

Katowice

24.04.2018

Poznań

08.05.2018

Kraków

10.05.2018

Wrocław

21.05.2018

Warszawa

07.06.2018

Katowice

12.06.2018

TELEFONICZNA SPRZEDAŻ produktów i usług. Nowoczesne zasady skutecznego telemarketingu.

2 dni, 16 h 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Warszawa

27.03.2018

Wrocław

04.04.2018

Katowice

26.04.2018

Kraków

08.05.2018

Poznań

15.05.2018

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY. Wywieranie wpływu na decyzje zakupowe klienta

1 dzień, 8h, 9.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Wrocław

26.03.2018

Katowice

23.04.2018

Kraków

07.05.2018

Warszawa

06.06.2018

NEGOCJACJE ZAKUPOWE.Jak skutecznie negocjować i budować relacje z dostawcami?

2 DNI, 16H, 9.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

Wrocław

26.04.2018

PRAWNE ASPEKTY REKLAMACJI.

1 dzień, 8h, 9.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM w nowoczesnej firmie. Techniki i narzędzia menedżera

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM. Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

Kraków

28.03.2018

Wrocław

04.04.2018

Warszawa

12.04.2018

Katowice

19.04.2018

Kraków

15.05.2018

Wrocław

17.05.2018

Poznań

14.06.2018

Kraków

25.06.2018

Wrocław

03.07.2018

Katowice

05.07.2018

ROZMOWA OCENIAJĄCA. Jak skutecznie przeprowadzić ocenę pracy?

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

Motywowanie podległego zespołu.

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

MOBBING. Identyfikowanie zjawiska mobbingu oraz przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

1 dzień, 8 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

ZARZĄDZANIE CZASEM. Jak zwiększyć efektywność osobistą?

1 dzień, 8 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Wrocław

03.04.2018

Warszawa

05.04.2018

Kraków

09.04.2018

Poznań

14.05.2018

Wrocław

25.05.2018

Warszawa

07.06.2018

Kraków

08.06.2018

Wrocław

11.06.2018

TRENING ASERTYWNOŚCI oraz radzenia sobie z tzw. "trudnymi ludźmi"

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Wrocław

26.03.2018

Warszawa

27.03.2018

Katowice

10.04.2018

Kraków

12.04.2018

Poznań

16.04.2018

Warszawa

15.05.2018

Poznań

17.05.2018

Wrocław

21.05.2018

Katowice

14.06.2018

Wrocław

21.06.2018

Poznań

05.07.2018

Warszawa

09.07.2018

Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

1 dzień, 8h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Wrocław

29.03.2018

Warszawa

06.04.2018

Poznań

18.04.2018

Katowice

25.04.2018

Kraków

07.05.2018

Wrocław

14.05.2018

Warszawa

06.06.2018

Katowice

11.06.2018

Kraków

18.06.2018

Wrocław

27.06.2018

INTELIGENCJA EMOCJONALNA (EQ): zarządzanie emocjami.

2 dni, 16h, 09-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Kraków

26.03.2018

Wrocław

04.04.2018

Warszawa

10.04.2018

Poznań

17.04.2018

Katowice

24.04.2018

Kraków

08.05.2018

Poznań

15.05.2018

Wrocław

29.05.2018

Warszawa

07.06.2018

Wrocław

28.06.2018

Katowice

12.07.2018

Stres, Work-Life Balance, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (noclegi w cenie szkolenia)

2 dni, 16 h

SZKOLENIE OSOBISTE

Skuteczna KOMUNIKACJA interpersonalna.

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Katowice

26.03.2018

Kraków

12.04.2018

Wrocław

16.04.2018

Poznań

19.04.2018

Wrocław

10.05.2018

Katowice

15.05.2018

Warszawa

17.05.2018

Wrocław

12.06.2018

Kraków

19.06.2018

Poznań

25.06.2018

ETYCZNE WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI. Jak przekonywać innych do naszych pomysłów i propozycji?

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Kraków

10.04.2018

Poznań

16.04.2018

Katowice

19.04.2018

Warszawa

17.05.2018

Wrocław

23.05.2018

Katowice

14.06.2018

Poznań

28.06.2018

Kraków

03.07.2018

Warszawa

09.07.2018

Wrocław

16.07.2018

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Kraków

28.03.2018

Warszawa

10.04.2018

Poznań

16.04.2018

Wrocław

24.04.2018

Poznań

15.05.2018

Kraków

28.05.2018

Warszawa

04.06.2018

Wrocław

19.06.2018

Kraków

28.06.2018

Poznań

05.07.2018

Katowice

16.07.2018

Budowanie stabilnego POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.

1 dzień, 8h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Wrocław

03.04.2018

Kraków

09.04.2018

Kraków

25.05.2018

Wrocław

18.06.2018