Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Psychologia dla biznesu: miękkie kompetencje - twarde rezultaty!

Evolvo Szkolenia

Z badań przeprowadzonych na zlecenie PARP wynika jasno: w perspektywie najbliższych 20 lat najsilniejszy wzrost wymagań wobec pracowników nastąpi w obszarze kompetencji miękkich.
EVOLVO to grupa profesjonalistów, specjalizujących się w zakresie rozwoju miękkich umiejętności kadr nowoczesnej gospodarki.

Evolvo Szkolenia

Organizujemy szkolenia otwarte, zamknięte (dedykowane szkolenia dla pracowników Twojej firmy) oraz sesje coachingowe na terenie całej Polski. Wspieramy Was w rozwoju kompetencji osobistych, handlowych oraz menedżerskich.


zobacz zbliżające się szkolenia otwarte
Evolvo Szkolenia

Nasze motto brzmi: Miękkie szkolenia - twarde rezultaty. Celem naszych działań jest podniesienie konkurencyjności rynkowej Twojej firmy. Bo liczą się efekty.


czytaj więcej

Najbliższe szkolenia

ZARZ?DZANIE CZASEM. Jak zwi?kszy? efektywno?? osobist??

TRENING ASERTYWNO?CI oraz radzenia sobie z tzw. "trudnymi lud?mi"

Katowice

23.01.2018

NEGOCJACJE W BIZNESIE. Kluczowe zasady i techniki negocjacyjne w praktyce.

OBS?UGA TRUDNEGO KLIENTA. Trening radzenia sobie z obiekcjami oraz negatywnymi emocjami klientw.

SKUTECZNY HANDLOWIEC. Od nawi?zania kontaktu do finalizacji sprzeda?y.

Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA (EQ): zarz?dzanie emocjami.

Stres, Work-Life Balance, przeciwdzia?anie wypaleniu zawodowemu (noclegi w cenie szkolenia)

ZARZ?DZANIE ZESPO?EM w nowoczesnej firmie. Techniki i narz?dzia mened?era

TELEFONICZNA SPRZEDA? produktw i us?ug. Nowoczesne zasady skutecznego telemarketingu.

ZARZ?DZANIE KONFLIKTEM. Jak rozwi?zywa? konflikty w zespole?

ROZMOWA OCENIAJ?CA. Jak skutecznie przeprowadzi? ocen? pracy?

Motywowanie podleg?ego zespo?u.

Skuteczna KOMUNIKACJA interpersonalna.

PSYCHOLOGIA SPRZEDA?Y. Wywieranie wp?ywu na decyzje zakupowe klienta

MOBBING. Identyfikowanie zjawiska mobbingu oraz przeciwdzia?anie mobbingowi w miejscu pracy

NEGOCJACJE ZAKUPOWE.Jak skutecznie negocjowa? i budowa? relacje z dostawcami?

ETYCZNE WYWIERANIE WP?YWU NA LUDZI. Jak przekonywa? innych do naszych pomys?w i propozycji?

Sztuka prezentacji i wyst?pie? publicznych.

PRAWNE ASPEKTY REKLAMACJI.