Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Zarządzanie konfliktem. Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY:

 

• Zrozumieją istotę konfliktów.

• Dowiedzą się, w jaki sposób rozpoznawać otwarte i ukryte źródła konfliktu i zapobiegać ich

   eskalacji.

• Nauczą się komunikować się w sposób efektywny w sytuacjach konfliktowych.

• Poznają konstruktywne metody reagowania na konflikt.

• Dowiedzą się, w jaki sposób budować pozytywny kontakt z partnerem i grupą.

• Będą potrafili tworzyć postawy umożliwiające twórcze wykorzystanie konfliktów.

• Nauczą się rozpoznawać i stosować podstawowe techniki negocjacyjne.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I MECHANIZMY POWSTAWANIA I PRZEBIEGU KONFLIKTU:

1. Symptomy świadczące o nadchodzącym konflikcie,

2. Mechanizmy powstawania i przebiegu konfliktu:

     • poziom strukturalny,

     • poziom psychologiczny,

     • poziom zachowania.

3. Dynamika i fazy konfliktu – zachowania sprzyjające eskalacji. 

4. Co daje konflikt – przeramowanie konfliktu w możliwość do rozwoju.

5. Konflikt jako informacja o procesach grupowych

II PIERWOTNE PRZYCZYNY KONFLIKTU:

1. Niewłaściwa interpretacja faktów

2. Brak zrozumienia procesów

3. Konflikty w sferze wartości

4. Osobowościowe źródła konfliktów

III MECHANIZMY ZWIĄZANE Z PROCESEM KOMUNIKACJI I POWSTAWANIEM

     NIEPOROZUMIEŃ W TYM ZAKRESIE.

IV SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI.

V KIEROWANIE KONFLIKTEM:

1. Techniki reagowania na konflikt a postawiony cel:

      • unikanie,

      • wycofanie,

      • dominacja,

      • kompromis.

2. Plany działania

3. Warunki brzegowe do pracy z konfliktem

4. Wychodzenie z konfliktu

5. Kierowanie emocjami

6. Komunikacja w konflikcie

7. Negocjacje, czyli poszukiwanie wielu, różnych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie

     strony konfliktu

VI POSTAWA I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE W ZARZĄDZANIU KONFLIKTEM:

1. Proaktywność, czyli postawa nastawiona na inicjowanie i przejmowanie odpowiedzialności

     za swoje działanie.

2. Efektywne komunikowanie się.

3. Oddzielenie aspektu emocjonalnego od merytorycznego

VII STWORZENIE SKUTECZNYCH MECHANIZMÓW ZAPOBIEGANIA, ROZWIĄZYWANIA

       I WYKORZYSTANIA KONFLIKTÓW DO ROZWOJU ORGANIZACJI, ZESPOŁU I JEDNOSTKI.


SZKOLENIE STACJONARNE

Czas trwania szkolenia:  2 dni (16 h) 09.00-17.00

Ilość osób: 1-8

CENA REGULARNA:     1950 PLN netto

CENA FIRST MINUTE:   1650 PLN netto (*)

(*) Rabat  300 PLN (15%)obowiązuje przy zgłoszeniach do 10 dni przed szkoleniem

CENA OBEJMUJE:

 • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe    
 • obiad
 • serwis kawowy całodzienny                                                             
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

SZKOLENIE LIVE ONLINE

Czas trwania: 2 dni (14h) 09.00-16.00

Ilość osób: 1-8

CENA REGULARNA:  1500 PLN netto

CENA OBEJMUJE:

 • intensywne warsztaty live training z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe    
 • przygotowanie techniczne do pracy online
 • dostęp do sprawdzonej platformy i narzędzi                                                            
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

 

 

MINI GRUPY – MAXI EFEKTY

 

Ze względu na dbałość o najwyższą jakość i skuteczność prowadzonych dla Państwa szkoleń, ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 8– dlatego  o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.