Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Zarządzanie zespołem. Techniki i narzędzia menedżera.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY:

 

• Zdobędą wiedzę i umiejętności z kluczowych obszarów zarządzania zespołem

  (motywowania, delegowania, rozliczania z zadań)

• Będą gotowi do rozpoczęcia pracy w nowej roli lub w nowym zespole

• Rozpoznają własne zasoby i poznają możliwości ich wykorzystania

• Zdobędą wiedzę z obszaru najskuteczniejszej metody zarządzania

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I  ROLA MENEDŻERA W ORGANIZACJI

 

1. Lider a menedżer– zadania i role • przekładanie strategii na działania

    • poziom odpowiedzialności i zadania a sposób zarządzania zespołem

    • uprawnienia i ich delegowanie w zależności od roli

    • rola a dobór ludzi do zespołu

 

2. Budowanie autorytetu przełożonego

    • wiedza merytoryczna a autorytet szefa – o kluczowych kompetencjach przełożonego

    • autorytet na start – jak zbudować autorytet w nowym zespole/nowej roli

    • odbudowa autorytetu

 

3. Łatwy start, czyli zmiana roli ze współpracownika na przełożonego/dołączenie do zespołu

    • dobre wejście, czyli jak rozpocząć pracę w nowej roli/zespole – expose szefa, rozpoznanie

       potencjału zespołu

 

II ZARZĄDZANIE NA MIARĘ POTRZEB – O ZARZĄDZANIU SYTUACYJNYM

 

1. Mój styl kierowania – analiza własnego stylu zarządzania

 

2. Style kierowania i ich wpływ na jakość pracy zespołu

    • efektywność przełożonego a efektywność pracy zespołu – wzajemna relacja

    • wpływ stylu na sytuacje zagrożenia konfliktami

 

3. Cechy i umiejętności lidera/menedżera i dopasowanie stylu

    • jak stosować poszczególne style zarządzania – charakterystyka podejowanych działań

 

III SKUTECZNOŚĆ MENEDŻERA

 

1. Etapy rozwoju pracowników i ich znaczenie w zarządzaniu

• charakterystyka poszczególnych pracowników (w zależności od ich rozwoju)

• potrzeby pracowników na każdym etapie

• sytuacje trudne, czyli ekspert na starcie, w nowej firmie – jak zarządzać wysoko

   wykwalifikowanymi pracownikami

• szlifowanie diamentów, czyli w których pracowników warto zacząć inwestować najwięcej

   - o włączaniu w program Zarządzania Talentami

 

2. Styl kierowania a etapy rozwoju pracownika

• komunikacja z pracownikami na każdym etapie

• wyznaczanie zadań, odpowiedzialności i uprawnień w zależności od etapu rozwoju pracowników

 

3. Motywacja zespołu

• motywacja a etapy rozwoju pracowników

• zależność między zadaniem a poziomem motywacji

 

IV DELEGOWANIE I ROZLICZANIE ZADAŃ

 

1. Przekładanie celów na zadania – dobór zadań do pracowników

 

• funkcje, projekty, zadania – zasady delegowania

2. Bariery w delegowaniu i metody przeciwdziałania im

• kompetencje pracownika a obawy przełożonego – o sposobach nadzoru i egzekwowaniu zadań

• ustalanie jasnych zasad pracy nad zadaniem

 

V PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:   2 dni, 16 h

 

CENA REGULARNA:    1950 PLN netto

 

CENA FIRST MINUTE: 1650 PLN netto (*)

(*) Rabat  15% obowiązuje przy zgłoszeniach do 10 dni przed szkoleniem

 

CENA SZKOLENIA LIVE ONLINE: 1200 PLN netto (**)

(**) Rabat 20% dla każdej kolejnej osoby

 

 

CENA OBEJMUJE:

intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem

• autorskie materiały szkoleniowe

• imienny certyfikat uczestnictwa

• obiad

• serwis kawowy caałodzienny

• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesięca po szkoleniu

 

CENA LIVE ONLINE OBEJMUJE:

intensywne warsztaty live training z trenerem-ekspertem

• autorskie materiały szkoleniowe

• imienny certyfikat uczestnictwa

• przygotowanie techniczne do pracy online

• dostęp do sprawdzonych platform i narzędzi

• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesięca po szkoleniu

 

    

                                        MINI GRUPY – MAXI EFEKTY                                                  

 

Ze względu na dbałość o najwyższą jakość i skuteczność prowadzonych dla Państwa szkoleń, ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 8 – dlatego o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.