Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Aktywne słuchanie w komunikacji interpersonalnej.

„Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to,

abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.”

                                                                                (Sokrates)

 

CEL SZKOLENIA:

Podniesienie świadomości i umiejętności skutecznej komunikacji na bazie aktywnego słuchania.

 

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY:

Dowiedzą się, na czym polega aktywne słuchanie, jaką pełni rolę w skutecznej komunikacji, budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i dobrych relacji;

• Nauczą się, jak na bazie aktywnego słuchania nawiązać kontakt z innymi? Jak uzyskać informacje na temat potrzeb i preferencji naszych rozmówców?

• Nauczą się, jak uważnie słuchając okazać zainteresowanie i zrozumienie?

• Poznają zasady aktywnego słuchania – jak zachowuje się dobry słuchacz i jakich używa komunikatów,    a jakie są przeszkody uważnego słuchania?

• Poznają najskuteczniejsze techniki aktywnego słuchania i nauczą się ich stosowania w praktyce;

• Nabędą umiejętności eliminowania barier utrudniających aktywne słuchanie drugiej strony;

• Nauczą się, jak poprzez świadome zarządzanie własnymi zasobami aktywnego słuchacza zwiększyć efektywność osobistą w procesie komunikacji z osobami o odmiennych stylach osobowości.

• Stworzą własny NDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE. ISTOTA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 • Model procesu komunikacji
 • Znaczenie komunikacji interpersonalnej
 • Dwie płaszczyzny komunikacji: werbalna i niewerbalna
 • Skąd biorą się nieporozumienia w komunikacji?

 

2. ROLA AKTYWNEGO SŁUCHANIA

W KOMUNIKACJI

 • Aktywne słuchanie – dlaczego to ważne?
 • Korzyści z aktywnego słuchania
 • Różnice pomiędzy słuchaniem a pseudosłuchaniem

 

3. PIĘĆ POZIOMÓW SŁUCHANIA ROZMÓWCY – OD IGNOROWANIA 

DO AKTYWNEGO SŁUCHANIA

 • Ignorowanie
 • Udawanie
 • Selektywne słuchanie
 • Uważne słuchanie
 • Empatyczne słuchanie

 

4. AKTYWNE SLUCHANIE W PRAKTYCE – TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA

 • Zadawanie pytań
 • Potakiwanie
 • Odzwierciedlanie
 • Klaryfikowanie
 • Parafrazowanie
 • Dowartościowanie
 • Podsumowywanie

 

5. BARIERY UTRUDNIAJĄCE AKTYWNE SŁUCHANIE

 • filtrowanie
 • porównywanie
 • skojarzenia
 • przygotowywanie odpowiedzi
 • domyślanie się
 • osądzanie
 • utożsamianie się
 • udzielanie rad
 • sprzeciwianie się
 • gaszenie
 • dyskontowanie
 • przekonanie o swojej racji
 • zmiana toru
 • zjednywanie

 

6. MODEL CZTERECH USZU F.S. von THUNA, CZYLI CO SŁYSZYSZ, KIEDY ROZMÓWCA DO   CIEBIE MÓWI?

 • Ucho rzeczowe – co chce Ci zakomunikować?
 • Ucho ujawniania siebie – co mówi o sobie?
 • Ucho relacji – co myśli o Tobie i jaki jest wasz wzajemny stosunek?
 • Ucho apelu – do czego chciałby Cię nakłonić?

 

7. TWÓJ STYL KOMUNIKACYJNY VS AKTYWNE SŁUCHANIE I BARIERY KOMUNIKACYJNE

 • Różne style komunikacyjne – różne potrzeby komunikacyjne
 • Analityczny, ekspresyjny, kierowniczy, przyjacielski - jaki jest Twój styl komunikacyjny?
 • Rozpoznawanie stylu komunikacyjnego naszego rozmówcy
 • Jakie potrzeby komunikacyjne dominują u przedstawicieli poszczególnych stylów komunikacyjnych?
 • Ćwiczenie uważności na potrzeby komunikacyjne osób o odmiennym stylu komunikacyjnym

 

8. INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

 

9. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, PYTANIA UCZESTNIKÓW  I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA.

 


SZKOLENIE STACJONARE

Czas trwania:  2 dni (16 h) 09.00-17.00

Ilość uczestników: 1-8

CENA REGULARNA:    1750 PLN netto 

CENA FIRST MINUTE: 1490 PLN netto (*)

(*) Rabat – 260 PLN obowiązuje przy zgłoszeniach do 10 dni przed szkoleniem.

CENA OBEJMUJE:

 • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • 2 obiady
 • serwis kawowy całodzienny
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

SZKOLENIE LIVE ONLINE

Czas trwania: 2 dni (14h) 09.00-16.00

Ilość uczestników: 1-8

CENA REGULARNA:  1390 PLN netto

CENA OBEJMUJE:

 • intensywne warsztaty ONLINE z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • przygotowanie techniczne do pracy online
 • dostęp do sprawdzonych platform i narzędzi
 •  konsultacje poszkoleniowe (telefoniczne, mailowe) w okresie wdrażania zmian przez cały miesiąc po szkoleniu

 

 

 

MINI GRUPY – MAXI EFEKTY

 

Uwaga: Ze względu na dbałość o najwyższą jakość i skuteczność prowadzonych dla Państwa szkoleń, ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 8 – dlatego  o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.