Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Budowanie stabilnego poczucia własnej wartości.

„Osiągnęliśmy taki punkt w historii, kiedy poczucie własnej war­to­ści, które zawsze stanowiło nie­zwykle ważną potrzebę psychologiczną, stało się pilną potrzebą ekonomiczną – cechą nieodzowną dla umie­jęt­no­ści przy­stosowania się w coraz bar­dziej złożonym, prowokującym i kon­kuren­cyj­nym świecie. (…) Nowoczesna organizacja nie może być już organizacją kierowaną przez kilku ludzi, którzy myślą oraz wielu ludzi, którzy jedynie robią to, co im się powie. Dziś, oprócz wyż­szego poziomu wiedzy i umie­jęt­no­ści wśród tych, którzy je tworzą, organizacje wymagają także wyż­szego poziomu nie­zależ­no­ści, polegania na wła­snych siłach, wiary w samego siebie oraz umie­jęt­no­ści wykazywania ini­cja­tywy – jed­nym słowem więk­szego poczucia własnej war­to­ści”

                                                    Nathaniel Bran­den „Poczucie własnej war­to­ści w wieku infor­macji”

 

 

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY

 • Uświadomią sobie, w jak dużym stopniu ich sukces zawodowy i prywatny zależy od zdrowego, stabilnego poczucia własnej wartości
 • Zdiagnozują swój poziom samooceny i dowiedzą się, jak pozbyć się ograniczających przekonań na swój temat
 • Dowiedzą się jak poprzez dobre zarządzanie poczuciem własnej wartości zwiększyć swą wydajność w pracy

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dlaczego ludziom mającym wysoką samoocenę jest w życiu łatwiej, mają więcej przyjaciół i szybciej osiągają sukcesy?

 

2. Przejawy zaniżonego poczucia własnej wartości:

 • Zachowania charakterystyczne dla osób z zaniżoną samooceną
 • W jakich sytuacjach przeszkadza mi brak pewności siebie?

 

3. Od czego zależy poczucie własnej wartości?

 • Inni ludzie
 • Porównania społeczne
 • Bilans osiągnięć i porażek
 • Aktywność własna

 

4. Mechanizm zaniżania samooceny, czyli jak wyrwać się z błędnego koła?

 • Typowe błędy myślenia, czyli zniekształcenia poznawcze
 • Samospełniające się proroctwo
 • Myślenie automatyczne
 • Przekonania i nawyki

 

5. Jak poprzez kształtowanie zdrowego poczucia własnej wartości w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy i prywatny?

 • Model ABCD
 • Schemat Racjonalnej Autoanalizy jako narzędzie samopomocy
 • Przekonania wspierające i hamujące
 • Pięć zasad zdrowego myślenia

 

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

CENA REGULARNA:    990 PLN netto                    

CENA FIRST MINUTE: 890 PLN netto (*)

 (*) Rabat  15% obowiązuje, przy zgłoszeniach do 10 dni przed szkoleniem

CENA SZKOLENIA LIVE ONLIEN: 840 PLN netto (**)

 (**) Rabat  20% dla każdej kolejnej osoby

 

CENA OBEJMUJE

 • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • obiad
 • serwis kawowy całodzienny
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

 

CENA LIVE ONLINE OBEJMUJE

 • intensywne warsztaty live training z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • przygotowanie techniczne do pracy online
 • dostęp do sprawdzonej platformy i narzędzi
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

 

 

MINI GRUPY – MAXI EFEKTY

Uwaga: Ze względu na dbałość o najwyższą jakość i skuteczność prowadzonych dla Państwa szkoleń, ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 8 – dlatego  o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancja realizacji szkolenia w grupach od:  3 osób!