Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Budowanie stabilnego poczucia własnej wartości.

„Osiągnęliśmy taki punkt w historii, kiedy poczucie własnej war­to­ści, które zawsze stanowiło nie­zwykle ważną potrzebę psychologiczną, stało się pilną potrzebą ekonomiczną – cechą nieodzowną dla umie­jęt­no­ści przy­stosowania się w coraz bar­dziej złożonym, prowokującym i kon­kuren­cyj­nym świecie. (…) Nowoczesna organizacja nie może być już organizacją kierowaną przez kilku ludzi, którzy myślą oraz wielu ludzi, którzy jedynie robią to, co im się powie. Dziś, oprócz wyż­szego poziomu wiedzy i umie­jęt­no­ści wśród tych, którzy je tworzą, organizacje wymagają także wyż­szego poziomu nie­zależ­no­ści, polegania na wła­snych siłach, wiary w samego siebie oraz umie­jęt­no­ści wykazywania ini­cja­tywy – jed­nym słowem więk­szego poczucia własnej war­to­ści”

                                                    Nathaniel Bran­deden „Poczucie własnej war­to­ści w wieku infor­macji”

 

 

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY

  • Uświadomią sobie, w jak dużym stopniu ich sukces zawodowy i prywatny zależy od zdrowego, stabilnego poczucia własnej wartości
  • Zdiagnozują swój poziom samooceny i dowiedzą się, jak pozbyć się ograniczających przekonań na swój temat
  • Dowiedzą się jak poprzez dobre zarządzanie poczuciem własnej wartości zwiększyć swą wydajność w pracy

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dlaczego ludziom mającym wysoką samoocenę jest w życiu łatwiej, mają więcej przyjaciół i szybciej osiągają sukcesy?

 

2. Przejawy zaniżonego poczucia własnej wartości:

  • Zachowania charakterystyczne dla osób z zaniżoną samooceną
  • W jakich sytuacjach przeszkadza mi brak pewności siebie?

 

3. Od czego zależy poczucie własnej wartości?

  • Inni ludzie
  • Porównania społeczne
  • Bilans osiągnięć i porażek
  • Aktywność własna

 

4. Mechanizm zaniżania samooceny, czyli jak wyrwać się z błędnego koła?

  • Typowe błędy myślenia, czyli zniekształcenia poznawcze
  • Samospełniające się proroctwo
  • Myślenie automatyczne
  • Przekonania i nawyki

 

5. Jak poprzez kształtowanie zdrowego poczucia własnej wartości w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy i prywatny?

  • Model ABCD
  • Schemat Racjonalnej Autoanalizy jako narzędzie samopomocy
  • Przekonania wspierające i hamujące
  • Pięć zasad zdrowego myślenia

 

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE

Aby cele szkolenia zostały zrealizowane, pracujemy metodami aktywnymi, tzn. stosujemy interaktywne mini-wykłady, symulacje oraz bezpośrednią informację zwrotną, gry szkoleniowe, case studies, ćwiczenia scenariuszowe, ćwiczenia indywidualne, w parach oraz w małych grupach, dyskusję moderowaną, analizę materiałów filmowych.

Szkolenie realizowane w trybie warsztatowym, maksymalnie nastawione na praktykę.

  • Stosunek teorii do praktyki w trakcie szkolenia wynosi 20(teoria):80(praktyka)

 

CENA REGULARNA:    990 PLN netto                    

CENA FIRST MINUTE: 840 PLN netto (*)

 (*) Rabat – 15% obowiązuje, przy zgłoszeniach do 10 dni przed szkoleniem

 

CENA OBEJMUJE

  • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • imienny certyfikat uczestnictwa
  • obiad
  • 2 przerwy kawowe
  • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

 

MINI GRUPY – MAXI EFEKTY

Uwaga: Ze względu na dbałość o najwyższą jakość i skuteczność prowadzonych dla Państwa szkoleń, ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 8 – dlatego  o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancja realizacji szkolenia w grupach od:  3 osób!