Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Stres, Work-Life Balance, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 

 • uświadomią sobie, jakie są prawdziwe źródła ich stresu oraz nauczą się rozpoznawać symptomy stresu w swoim ciele, emocjach, myśleniu           i zachowaniu
 • poznają konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i niepożądanymi emocjami w pracy
 • poznają i nauczą się stosować w praktyce metodę RTZ(*), dzięki której zaczną radzić sobie ze stresem skuteczniej niż kiedykolwiek do tej pory
 • poznają zasady Work-Life Balance (WLB) - dbania o harmonię między życiem zawodowym a osobistym
 • uświadomią sobie, jak zachowanie równowagi praca-życie prywatne chroni przed skutkami wypalenia zawodowego
 • nabędą kompetencji pozwalających zapobiegać wypaleniu zawodowemu
 • staną się bardziej elastyczni w zachowaniu oraz nabędą umiejętności radzenia sobie  z trudnymi sytuacjami zawodowymi, a tym samym zwiększą efektywność osobistą  i satysfakcję z wykonywanych zadań

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I. TY I STRES – CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

1. Jak stres wpływa na Ciebie i Twoje zdrowie? Bądź czujny - naucz się rozpoznawać symptomy występowania stresu

 • krótkotrwałe objawy fizyczne
 • krótkotrwałe obniżenie efektywności wykonywanych działań
 • długotrwałe objawy fizyczne
 • symptomy emocjonalne
 • symptomy na poziomie zachowania

 

II.  STRES W PRACY – JAK ZAPOBIEGAĆ WYPALENIU ZAWODOWEMU?

1. Wypalenie zawodowe – przyczyny i podłoże

2. Fazy wypalenia zawodowego.

3. Dlaczego pracownicy się wypalają?

4. Czy jesteś zagrożony wypaleniem? – test.

5. BIPS: System obrony przed skutkami wypalenia zawodowego.

 

III.  SZEŚĆ KROKÓW DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA STRESEM W PRACY

1. Zbadaj symptomy stresu w pracy

 • stres pozytywnie mobilizujący do działania, neutralny i szkodliwy

2. Zidentyfikuj źródła stresu w pracy

 • jakie są główne czynniki stresujące w Twojej pracy?

3. Określ, w jaki sposób reagujesz na poszczególne czynniki stresujące

 • jakie są Twoje wzorce reagowania w sytuacjach stresowych?

4. Wyznacz cele pozwalające lepiej reagować na czynniki stresujące w pracy

 • metoda SMART

5. Motywuj samego siebie

 • nie tylko wegetarianie lubią marchewki

6. Gdy znajdziesz się w konflikcie, negocjuj

 • znaczenie asertywnej komunikacji w radzeniu sobie ze stresem

 

IV.  PROFILAKTYKA STRESU, CZYLI LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ – METODA RTZ (*)

1. Dlaczego dotychczas stosowane przez Ciebie techniki radzenia sobie ze stresem okazały

    się nieskuteczne?

2. Zmień sposób swojego myślenia - Myśli tworzą rzeczywistość - metoda Racjonalnej

    Terapii  Zachowania w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami

 • model ABCD
 • przewaga metody RTZ nad powszechnie stosowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem

3. Technika pięciu palców, czyli Pięć Zasad Zdrowego Myślenia

4. Racjonalna Autoanaliza jako narzędzie, które pozwoli Ci czuć się lepiej bez pomocy

     tabletek uspokajających albo używek

5. Licz się ze słowami – zdrowa i niezdrowa semantyka:

 • jak działa nasza świadomość i podświadomość?
 • przekonania, które wspierają/hamują Cię w radzeniu sobie ze stresem

 

V.  TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

1. Kotwiczenie  

2. Linia czasu

3. Trening Jacobsona

4. Trening autogeniczny Schultza

5. Wizualizacja i praca z oddechem

 

VI.  WORK-LIFE BALANCE, CZYLI ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE TEMPO I RÓWNOWAGĘ

1. Na czym polega koncepcja  Work-life balance (WLB)?

 • równowaga =harmonia=efektywność w pracy i życiu osobistym
 • dlaczego zachowanie równowagi praca-życie prywatne chroni przed wypaleniem zawodowym?

2. Jak odnaleźć i utrzymać równowagę między pracą a życiem osobistym?

 • czynniki destrukcyjne dla WLB
 • skutki zaburzenia harmonii między życiem osobistym a zawodowym
 • nastawienie mentalne pracowników (priorytety, wzorce, uprzedzenia, potrzeby i wartości w życiu)

3. Stary vs współczesny  model WLB

 • kluczowe zasady propagowane w byłym systemie WLB i ich zgubne skutki
 • kariera zawodowa jako integralna, a nie wyizolowana część życia
 • nowy model WLB - 10 filarów utrzymania harmonii  między pracą a życiem osobistym
 • określ, czym jest dla Ciebie sukces w każdej przestrzeni Twojego życia
 • stwórz własną strategię równoważenia życia zawodowego i prywatnego, zachowaj rozsądek                                                                                               i umiar, i utrzymuj kontrolę

 

VII.  STWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU RADZENIA SOBIE

          ZE STRESEM ORAZ WŁASNEJ STRATEGII WLB

 

VIII.  PODSUMOWANIE  I PYTANIA UCZESTNIKÓW  - POMOST DO PRZYSZŁYCH ZMIAN

 

 

STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 

 • interaktywne mini-wykłady
 • scenki z udziałem uczestników oraz bezpośrednia informacja zwrotna
 • ćwiczenia indywidualne, w parach oraz w malych grupach
 • dyskusja
 • analiza materiałów filmowych

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:    2 dni

 

CENA BEZ NOCLEGU: REGULARNA - 1750 PLN netto,  FIRST MINUTE - 1490 PLN netto (*)

(*) Rabat 260 PLN obowiązuje przy zgłoszeniach do 10 dni przed szkoleniem

 

CENA Z NOCLEGIEM: REGULARNA - 1950 PLN netto,  FIRST MINUTE - 1650 PLN netto (*)

(*) Rabat 300 PLN obowiązuje przy zgłoszeniach do 20 dni przed szkoleniem

 

CENA OBEJMUJE:

 • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe                                                                     
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • smaczny obiad
 • serwis kawowy
 • konsultacje poszkoleniowe  z trenerem (mailowe, telefoniczne) w okresie wdrażania zmian   

          przez cały miesiąc  po szkoleniu

 • oraz opcjonalnie nocleg ze śniadaniem w Hotelu***

 

MINI GRUPY – MAXI EFEKTY

 

Ze względu na dbałość o najwyższą jakość i skuteczność prowadzonych dla Państwa szkoleń, ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 10 – dlatego  o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.